Polityka prywatności

Prywatność twoich danych jest dla nas najważniejsza, gdyż to twoje dane, nie nasze! Bezpieczeństwo ich to dla nas to najwyższy priorytet, dlatego staramy się wykorzystywać wszelkie komercyjnie akceptowalne sposoby jej ochrony. Dostęp do Twojego konta będziemy uzyskiwać tylko, aby pomóc Ci rozwiązać problem lub wyeliminować błąd oprogramowania. Nigdy nie otworzymy żadnych przesłanych plików, chyba że nas o to poprosisz. Rejestrujemy cały dostęp do wszystkich kont według adresu IP, dzięki czemu zawsze możemy sprawdzić, czy nie nastąpił nieautoryzowany dostęp, dopóki przechowywane są logi. Poniżej znajdziesz niezbędne informacje na temat danych, które zbieramy i przetwarzamy podczas korzystania z naszych usług, w tym:

 1. strona internetowa: www.timecube.app
 2. Aplikacja internetowa i inne (zwane dalej „Usługami”)

Timecube jako administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest TimeCube z siedzibą w Stalowej Woli w Polsce, zwanym dalej „TimeCube”,„dostawca usług” „my” lub „nas”. Twoje dane osobowe będą przetwarzane, w celach związanych z zapewnieniem prawidłowego działania Usług oraz w celach związanych z realizacją umowy między Klientem o korzystanie z Usług. We wszystkich przypadkach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

 1. przez e-mail - hello@timecube.app

Timecube jako podmiot przetwarzający dane osobowe

Kiedy rejestrujesz się w Timecube, prosimy o twoje imię i nazwisko, nazwę firmy i adres e-mail. To tylko po to, aby spersonalizować nowe konto,na które możemy wysyłać Ci faktury, aktualizacje lub inne niezbędne informacje. Nigdy nie będziemy sprzedawać twoich danych osobowych stronom trzecim i nie będziemy używać Twojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy w oświadczeniach marketingowych bez Twojej zgody.

Kiedy płacisz za Timecube, prosimy o podanie nazwy firmy, numeru NIP i adresu rozliczeniowego. Dzięki temu możemy obciążyć Cię opłatą za usługę, obliczyć należne podatki i wysłać faktury. Twoja karta kredytowa jest przekazywana bezpośrednio do naszego procesora płatności i nigdy nie przechodzi przez nasze serwery. Przechowujemy zapis transakcji płatności, w tym 4 ostatnie cyfry numeru karty kredytowej, dla historii konta, fakturowania i obsługi rozliczeń. Przechowujemy Twój adres rozliczeniowy, aby obliczyć należny podatek od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, wykryć nieuczciwe transakcje kartą kredytową i wydrukować na fakturach.

Gdy napiszesz do nas z pytaniem lub poprosisz o pomoc, zachowamy tę korespondencję i adres e-mail do wykorzystania w przyszłości. Gdy przeglądasz nasze strony marketingowe, śledzimy to do celów statystycznych (takich jak współczynniki konwersji i testowanie nowych projektów). Przechowujemy również wszelkie informacje, które podajesz na ochotnika, takie jak ankiety, tak długo, jak ma to sens.

Jedyny raz, kiedy będziemy udostępniać twoje informacje:

 1. Dostarczanie produktów lub usług, o które prosiłeś, za Twoją zgodą. Lista usług stron trzecich, z których korzystamy.
 2. W celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z nielegalnymi działaniami, domniemaniem oszustw, sytuacjami potencjalnie zagrażającymi bezpieczeństwu fizycznemu jakiejkolwiek osoby, naruszeniem naszych Warunków świadczenia usług lub w inny sposób wymagany przez prawo.
 3. Jeśli Timecube zostanie przejęty lub połączony z inną firmą - nie planujemy tego, ale jeśli tak się stanie - powiadomimy Cię, zanim jakiekolwiek informacje o tobie zostaną przeniesione i będą podlegać innej polityce prywatności.

Cele przetwarzania danych osobowych, zakres oraz podstawa prawna

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub świadczenia usługi na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO tj. :

 1. zapewnić możliwość korzystania z Usług na naszej platformie;
 2. w celu wykonania umowy między nami a Klientem, uzyskania i rozliczenia wynagrodzenia za korzystanie z Usług - w przypadku, gdy jesteś Klientem lub jego przedstawicielem lub upoważnionym pracownikiem i na podstawie umowy z Klientem;
 3. do kontaktowania się z Tobą w sprawie komentarzy dotyczących działania Usług - w oparciu o nasz uzasadniony interes administratora danych (poprawa jakości Usług);
 4. w celu analizowania sposobu korzystania z naszych Usług w celu usprawnienia ich funkcjonowania - w oparciu o nasze uzasadnione interesy jako administratora danych (poprawa jakości usług);
 5. zachowanie bezpieczeństwa naszych usług i zapobiegania oszustwom;
 6. doskonalenia naszych usług poprzez analizę trendów lepsze zrozumienie funkcjonalności naszego serwisu;
 7. inne: marketing, realizacja roszczeń, współpraca, analiza danych, przetwarzanie płatności kartą kredytową;

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 1. gdy jesteś Klientem lub Autoryzowanym Użytkownikiem i korzystasz z Usług: imię, nazwisko, adres e-mail, przynależność do organizacji, dane przekazywane za pomocą Usług,
 2. gdy jesteś klientem (jego przedstawicielem lub pracownikiem): imię, nazwisko, adres firmy, numer identyfikacji podatkowej, dane do rozliczenia płatności,
 3. gdy korzystasz z formularza kontaktowego: imię, nazwisko, adres e-mail, data i godzina wysłania do nas Twojej prośby oraz wszystkie informacje, które zdecydujesz się nam przekazać, wysyłając zapytanie,
 4. za każdym razem, gdy korzystasz z naszych usług: adres IP urządzenia, którego używasz, specyfikacja techniczna używanego urządzenia i przeglądarki oraz ich ustawienia, informacje o tym, jak korzystasz z naszych usług.

Przekazywanie danych innym podmiotom oraz państwa trzeciego

W ramach świadczonych przez nas usług i tylko w niezbędnym zakresie możemy korzystać z niektórych zewnętrznych podmiotów przetwarzających niektóre lub wszystkie dane osobowe, z którymi współpracujemy na podstawie umowy lub innego aktu prawnego, lub innym firmom powiązanym z Timecube. Akceptując naszą politykę prywatności, akceptujesz warunki i politykę prywatności następującego Podmiotu, który jest zgodny z RODO (RODO):

 1. Google Cloud Platform. Dostawca usług w chmurze.
 2. Auth0. Serwis do logowania i autentykacji.

Jeśli jesteś klientem, dane zawarte w dokumentach księgowych zostaną również przesłane do organów podatkowych, którym podlega Timecube. Lokalizacja strony. Ta strona działa w Europie. Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub w innym miejscu poza Europą, należy pamiętać, że wszelkie przekazane nam informacje zostaną przekazane do Europy. Korzystając z naszej witryny, uczestnicząc w którejkolwiek z naszych usług i / lub przekazując nam swoje dane, wyrażasz zgodę na to przeniesienie.

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych i usuniętych danych

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie dłuższy niż umowa zawarta przez Klienta z Timecube oraz czas wymagany przepisami prawa, ze względu na obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej. Czas przechowywania twoich danych:

 1. w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie uwag dotyczących funkcjonowania Usług - przez czas niezbędny do skontaktowania się z Tobą lub dłużej, jeśli uzyskamy inną podstawę prawną, np. obowiązek rozpatrzenia reklamacji.
 2. w celu analizy sposobu korzystania z Usług, a także w celu poprawy ich funkcjonowania - od dnia gromadzenia danych do dnia wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata,
 3. do celów archiwalnych, a także w celu wykonania lub obrony przed roszczeniami - od momentu zebrania danych do momentu istnienia naszego uzasadnionego interesu i do dnia wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej niż 6 lat,

Po zlikwidowaniu konta upewnimy się, że nic nie jest przechowywane na naszych serwerach w ciągu ostatnich 30 dni. Wszystko, co usuniesz na swoim koncie, gdy jest aktywne, zostanie również usunięte w ciągu 30 dni (do tego czasu będzie dostępne w koszu).

Pliki cookies

Podobnie jak wiele innych serwisów, Timecube pobiera informacje o Twojej przeglądarce za pomocą plików cookies. Po wejściu na strony po raz pierwszy zostaniesz poinformowany o tym, że upoważniasz Timecube do gromadzenia i wykorzystywania plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookies. Większość przeglądarek jest tak zbudowana, że akceptują pliki cookies, ale zwykle można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookies.

Polityka plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i jak ich używamy.

 1. Ograniczenie użycia plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w aplikacji internetowej.
 2. Witryna korzysta z plików cookie (plików tekstowych zapisanych na komputerze użytkownika), które identyfikują użytkownika w sposób wymagany do umożliwienia niektórych operacji.
 3. W ramach naszych usług wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie: „niezbędne” pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Witrynie: Token, G_AUTHUSER_H, G_ENABLED_IDPS, ThirdPartyCookiesTest,
 4. wydajnościowe pliki cookie, które umożliwiają zbieranie informacji o korzystaniu ze stron w ramach Usług, zbierają statystyki, które informują o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z Usług, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości: _revolt, _hjIncludedInSample
 5. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych automatycznie pozwala na przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zmienić te ustawienia w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje o możliwości i metodach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (ustawienia przeglądarki internetowej).
 6. Niektóre pliki cookie mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika w witrynie i mogą być wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów. Więcej informacji na temat tych plików cookie można znaleźć na stronach internetowych każdej strony trzeciej.
 7. Podmiotem publikującym pliki cookie na urządzeniu końcowym i uzyskującym do nich dostęp jest Timecube pod adresem.

Przysługujące prawa

Prawa wynikające z RODO zapewnia osobom objętym jego ochroną pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych gromadzonych przez nas w Witrynie, które obejmują:

 1. Prawo dostępu. Obejmuje to prawo do dostępu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz prawo do uzyskania informacji o udostępnianiu, przechowywaniu, bezpieczeństwie i przetwarzaniu tych informacji.
 2. Prawo do sprostowania. To jest twoje prawo do żądania korekty twoich danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia. To jest twoje prawo do żądania, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, aby twoje dane osobowe zostały usunięte z naszego posiadania (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”). Jeśli jednak obowiązujące prawo wymaga od nas zastosowania się do żądania usunięcia informacji, spełnienie żądania może uniemożliwić korzystanie z usług Basecamp i spowodować zamknięcie konta.
 4. Prawo do złożenia skargi. Masz prawo złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania twoich danych osobowych do właściwego organu nadzorczego.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania. To jest twoje prawo do żądania ograniczenia, w jaki sposób i dlaczego twoje dane osobowe są wykorzystywane lub przetwarzane.
 6. Prawo do sprzeciwu. W niektórych sytuacjach masz prawo sprzeciwić się, w jaki sposób lub dlaczego Twoje dane osobowe są przetwarzane.
 7. Prawo do przenoszenia. To jest twoje prawo do otrzymywania danych osobowych, które posiadamy o tobie, oraz prawo do przekazywania ich innej stronie.
 8. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Masz prawo sprzeciwić się i zapobiec podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, które mogłyby mieć legalny lub podobnie znaczący wpływ na Ciebie wyłącznie na podstawie zautomatyzowanych procesów. Prawo to jest jednak ograniczone, jeśli decyzja jest niezbędna do wykonania jakiejkolwiek umowy między tobą a nami, jest dozwolona przez obowiązujące prawo europejskie lub jest oparta na Twojej wyraźnej zgodzie.
 9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego i do skutecznego sądowego środka odwoławczego.

W celu wykonania któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt w jeden ze sposobów wskazanych na początku tego dokumentu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem danych kontaktowych Klienta (adres e-mail) i danych Klienta wymaganych do wystawienia faktury. Brak podania takich danych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy z TimeCube.

Bezpieczeństwo i szyfrowanie twoich danych

Wszystkie dane są szyfrowane przez SSL / TLS, gdy są przesyłane z naszych serwerów do Twojej przeglądarki. Kopie zapasowe bazy danych są również szyfrowane. Dane nie są szyfrowane, gdy znajdują się w naszej bazie danych (ponieważ muszą być gotowe do wysłania, gdy są potrzebne), ale dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w spoczynku. Twoje dane są wysyłane za pomocą HTTPS. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przesyłane między Tobą a nami, wszystko jest szyfrowane i wysyłane za pomocą HTTPS. Wszelkie przesyłane do nas pliki są przechowywane i są szyfrowane w spoczynku. Dane projektu, wiadomości, dokumenty tekstowe i czynności do wykonania nie są szyfrowane w spoczynku - są aktywne w naszej bazie danych. Regularnie aktualizowana infrastruktura. Nasza infrastruktura oprogramowania jest regularnie aktualizowana o najnowsze poprawki bezpieczeństwa. Nasze produkty działają w dedykowanej sieci, która jest zamknięta zaporami ogniowymi i dokładnie monitorowana. Podczas gdy doskonałe bezpieczeństwo jest ruchomym celem, współpracujemy z badaczami bezpieczeństwa, aby nadążać za najnowocześniejszym bezpieczeństwem w sieci.

Zmiany w polityce prywatności oraz pytania

Może zdarzyć się, że zaktualizujemy powyższe zasady, dlatego prosimy byś od czasu do czasu sprawdzał tę stronę. Pamiętaj również, że zawsze możesz uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

Masz pytania dotyczące tej polityki prywatności? Skontaktuj się z nami, a chętnie na nie odpowiemy!

Data modyfikacji: 20 marca 2020